Nieuws

Nederland, de vieze man van Europa?

Het TV programma Altijd Wat van 8 januari gaat op een toegankelijke wijze over onze energievoorziening.? Het programma presenteert diverse feiten over duurzame energie in Europese landen. Dan blijkt al snel dat Nederland de vieze ?man van Europa is. Duitsland en Noorwegen lopen voorop. Hoe gaan wij deze achterstand inhalen?

Daarnaast wordt begrijpelijk uitgelegd wat de drempels en kansen zijn van een Europees energiebeleid en subsidies.
Tot slot bevat het programma een bevlogen interview met architect Thomas Rau. Hij heeft een duidelijke visie op een duurzame samenleving door fabrikanten uit te dagen hun verantwoordelijkheid? te nemen over de grondstoffen die ze gebruiken en tegelijkertijd klanten het gemak te geven van hun producten.
Via deze link?Altijd Wat? kunt u de uitzending terugkijken en vindt u leuke wetenswaardigheden over onze energie.

 

Oprichtingsfeest

Foto halte Weteringsebroek

Halte Weteringsebroek, een prachtig gebouw voor een duurzaam feestje

Zo?n zestig mensen waren op 11 december?aanwezig op het oprichtingsfeest van EnergieRijk Voorst in Halte Weteringsebroek in De Vecht. Na een kort welkomwoord van de voorzitter, werden door Joke Roeterdink op speelse wijze vragen gesteld aan

foto van enkele van de gasten

Enkele van de gasten?

enkelen, die nauw bij de co?peratie zijn betrokken. Zo werden aan de tand gevoeld:
Wethouder Jan van Muijden, een warm pleitbezorger voor ERV,
Otto Hettinga, een van de founding fathers van ERV en programmaleider,
Gerit Moll, een gedreven bestuurslid en drijvende kracht achter vele projecten die nu in uitvoering gaan,
Cees van Niel, enthousiaste en realistische installateur,
Teun Keurhorst, een van de eerste afnemers van zonnepanelen en nu trekker van het nieuwe project voor zonnepanelen,
Harry ter Haar, eigenaar van Halte Weteringsebroek in De Vecht, waar wij gastvrij werden ontvangen. Heel veel zonnepanelen op het dak en op de grond een laadpaal voor elektrische auto?s en fietsen.

foto Joke Roeterdink die Teun Keurhorst interviewt

Teun Keurhorst, aan de tand gevoeld door Joke Roeterdink

foto wethouder en bestuurslid

De wethouder, in gesprek met een bestuurslid: zaken doen!

foto van Harry ter Haar

Harry ter Haar, eigenaar Halte Weteringsebroek