Windpark IJsselwind gaat verder met ZutphenEnergie

Windpark IJsselwind

Windpark IJsselwind gaat verder met ZutphenEnergie

IJsselwind B.V. gaat verder met de realisatie van de drie windmolens langs het Twentekanaal, samen met het waterschap. Vanaf nu gebeurt dat niet meer met de vier energiecoöperaties die in 2015 het initiatief voor IJsselwind hebben genomen. IJsselwind B.V. en de ontwikkeling en realisatie van de windmolens wordt vanaf 21 december voortgezet door ZutphenEnergie, zonder de andere drie coöperaties (LochemEnergie, BrummenEnergie en EnergieRijk Voorst).

Vertraging en extra onderzoeken leidt tot uitdagende projectontwikkeling

Bij de start van het project IJsselwind in 2015 was de verwachting dat de molens in 2023 al lang zouden draaien. Maar diverse hobbels zorgden voor aanzienlijke vertraging en door extra juridische procedures en noodzakelijke onderzoeken was het beschikbare ontwikkelbudget tot aan de bouwfase niet meer toereikend.

De afgelopen maanden is daarom met diverse partijen gesproken over aanvullende financiering. Er is gezocht naar een samenwerkingspartner die desgewenst ook mede-aandeelhouder kan worden in IJsselwind B.V. Uitgangspunt bij deze gesprekken was dat een nieuwe partner de afspraken van IJsselwind met de omgeving, het waterschap en de provincie respecteert. En dat zij de coöperatieve waarden van het project ondersteunt en daarnaast kennis en ervaring heeft met grote energieprojecten.

Helaas is er geen partij gevonden die door alle vier de coöperaties werd gedragen. Deze situatie heeft er toe geleid dat de samenwerking van de vier coöperaties binnen IJsselwind B.V. wordt beëindigd. Alle partijen concludeerden wel, dat het maatschappelijk belang van realisatie van de windmolens en continuering van IJsselwind B.V. voorop staat.

ZutphenEnergie gaat alleen verder met IJsselwind

In het belang van het hogere doel, het realiseren van coöperatieve windmolens, zet ZutphenEnergie, na beëindiging van de samenwerking, het initiatief voort. Per 21 december 2023 stelt ZutphenEnergie een nieuw bestuur en een nieuw projectmanagement aan. Tegelijk wordt aanvullende financiering aangetrokken, waarmee de verdere realisatie van het windproject wordt geborgd. Hoewel het spijtig is dat na jaren samenwerking de vier coöperaties niet gezamenlijk dit project kunnen afronden, hebben partijen vertrouwen in een goede afloop.