Organisatie

 

ERV is goed georganiseerd!

Vanzelfsprekend hebben we de zaken goed geregeld bij EnergieRijk Voorst. Dat moet ook als je als organisatie samen met de leden projecten gaat realiseren. ERV is een coöperatieve vereniging die op 16 juli 2012 is opgericht door vrijwilligers die ook het eerste bestuur van de vereniging vormden.

Inwoners, bedrijven en instellingen in de gemeente Voorst kunnen lid worden van EnergieRijk Voorst.

Het hoogste orgaan van de vereniging is de algemene vergadering (de ledenvergadering). De algemene vergadering benoemt en ontslaat bestuursleden. Het bestuur verdeelt in onderling overleg de portefeuilles.

De regels zijn vastgelegd in statuten. De ‘grondwet’ van de vereniging, als het ware.

 

Projectgroepen

Naast het bestuur werken projectgroepen aan onderwerpen als zonne-energie voor particulieren, zonnepanelen op huurwoningen, windenergie, energiebesparing.

 

Wilt u zich ook inzetten voor ERV?

Uw hulp is welkom! Meer informatie