Kees Huijbers

Na jaren als internationaal partner manager te hebben gewerkt is mijn aandacht, nu ik meer tijd heb, verschoven naar lokale inzet. De energietransitie in de meest brede zin heeft altijd mijn aandacht gehad. Als secretaris van ERV kan ik daar mijn steentje aan bijdragen. Ik heb al 12 jaar zonnepanelen en vorig jaar hebben we ons huis extra laten isoleren als voor bereiding op een warmtepomp. De warmtepomp staat nog even on hold omdat ik eerst wil kijken wat de warmtetransitie van de Gemeente Voorst brengt. De wijk waar ik woon is als één van de eerste aan de beurt voor een wijkaanpak. 

Back to my roots

Energie boswachter is voor mij “back to my roots”, landbouw en natuur. Als energieboswachter hou ik mij, samen met andere deskundigen, bezig met het inpassen van  de natuur-inclusieve energietransitie op locaties voor zonne- en windenergie. Zodanig dat het landschap op zo’n manier wordt aangelegd dat de natuur ervan meeprofiteert. 
Dat gaat dus over locatiekeuze, over begroeiing en over ruimte voor water en dieren. En als de locatie eenmaal is gerealiseerd ook over het goed onderhouden van zo’n locatie.

Takenpakket van een energieboswachter

Een energieboswachter denkt vanuit ecologische kwaliteit mee met concept (onderhouds)plannen voor wind- en zonneparken. Het takenpakket van een energieboswachter bevat onder meer:
– kijken naar plannen voor wind- en zonneparken en die beoordelen die op de effecten voor natuur en biodiversiteit.
– kansen zien en het doen van concrete voorstellen voor het beschermen van natuur en het bevorderen van biodiversiteit op deze terreinen.
– risico’s en kansen van het project voor de natuur met de gemeente en de projectontwikkelaars bespreken.


In Gelderland heb ik inmiddels meer dan 40 collega’s.