Opening Zonnepark Klarenbeek

Opening Zonnepark Klarenbeek

“Een keten van positieve energie!” Met deze woorden openden de Energie coöperaties EnergieRijk Voorst en DeA uit Apeldoorn samen met Prowind BV het Zonnepark Klarenbeek. Samenwerking was de rode draad. En nu levert het bijzondere park ook echt duurzame, lokale energie.

42.000 panelen wekken zonnestroom op voor 6.600 huishoudens.

Natuur krijgt op 7 hectare de ruimte. Met 145 bomen, 5 paddenpoelen en houtsingels voor vogels en insecten.
Door de bijzonder goede samenwerking met alle belanghebbenden zijn, zonder rechterlijke tussenkomst, alle vergunningen onherroepelijk verklaard.
Er is een 19 MW-zonnepark van start gegaan.
In het voorjaar 2020 is men begonnen met de landschappelijke inrichting. Het zonnepark was in het najaar van gereed om 2021 jaarlijks duurzame energie produceren voor ongeveer 5.000 huishoudens in de gemeente Voorst.
Prowind, projectpartner voor wind, en zonne-energie heeft 50% van haar belang in het zonnepark beschikbaar gesteld aan twee lokale coöperaties, te weten Energierijk Voorst en deA.
Dat doen ze om de lokale omgeving mee te laten profiteren in de opbrengsten van zonne-energie. De intensieve samenwerking met de buurtbewoners, heeft een plan opgeleverd dat voldoet aan ieders wensen en eisen.
Daarnaast heeft ook OostNL een belangrijke financiële bijdrage geleverd in de ontwikkeling van het zonnepark.
Doordat 50 Procent van het zonnepark in lokaal eigendom van de energiecoöperaties ERV en deA is konden inwoners uit Voorst en Apeldoorn meeprofiteren. Verder is er een landschappelijk ontwerp gerealiseerd dat past bij Klarenbeek en opgesteld is in nauwe samenwerking met buurtbewoners.

Foto: ERV bestuursleden v.n.r. Kees Huijbers, Otto Hettinga en Joop Hasselman bij de opening.