Natuurinclusief zonnepark Klarenbeek


schone energie opwekken met aandacht voor mens, dier en natuur

Zonnepark Klarenbeek

Zonnepark Klarenbeek is een natuurinclusief zonnepark. In het gebied wordt duurzame energie opgewekt, én er wordt gewerkt aan meer natuur en biodiversiteit. Vijftig procent van het park is lokaal eigendom, 183 mensen uit Klarenbeek, Apeldoorn en omgeving hebben geïnvesteerd. Een collectief zonnepark met oog voor mens en natuur dus. Gerealiseerd door energiecoöperaties Energierijk Voorst en deA samen met Prowind BV. Een gebiedsfonds voor Klarenbeek is in oprichting.

Een zonnepark dat de natuur versterkt

Zonnepark Klarenbeek is 20 hectare groot en bestaat uit:

 • 41.704 zonnepanelen
 • 23.500 m2 bosplantsoen
 • 200 meter natuurvriendelijke oever
 • 145 bomen
 • 8 trafohuisjes
 • 5 poelen

Daarmee wekken we jaarlijks ongeveer 17.000.000 kWh op, dat is evenveel als het gemiddelde jaarverbruik aan elektriciteit van 6600 huishoudens. We besparen jaarlijks 7800 tot 10.200 ton CO2, ongeveer de hoeveelheid van 78-102 miljoen kilometers autorijden in een benzineauto. Tegelijkertijd biedt het zonnepark voedsel, rust en ruimte voor dieren, insecten en heel veel plantensoorten.

De cijfers

4120 / 4120
Aantal deelnemers 183
Aantal zonnepanelen 41.704
Energie per jaar (kWh) 17.050.000
Opbrengst voor 6600 huishoudens
CO2-besparing (ton/jaar) 7843

Opwek van Zonnepark Klarenbeek

In verband met koperdiefstallen kunnen de opbrengstcijfers van 2023 een afwijkend beeld geven.

Veel gestelde vragen

 • 1
  Natuur en biodiversiteit

  Het zonnepark is aangelegd in een open gebied waar voorheen maïs stond. Door het planten van bomen, heesters en struiken, het aanleggen van poelen, de loop- en zichtlijnen in het park, door geen gebruik van kunstmest en door een ruime opzet van de zonnepanelen ontstaat er letterlijk ruimte voor de das, kikkers, insecten, vogels en andere dieren en een goede voedingsbodem voor kruidenrijk grasland en diverse soorten planten. Hiermee biedt het zonnepark naar verwachting een duidelijke verbetering van biodiversiteit en een versterking van de natuur tov het originele maïsland.

Het ERV bestuur in maart 2024

Het ERV bestuur in maart 2024

Christien Le Poole heeft per 1 januari de taak als bestuurder en penningmeester op zich genomen. Verder is Geert Staring

Opening Zonnepark Klarenbeek

Opening Zonnepark Klarenbeek

“Een keten van positieve energie!” Met deze woorden openden de Energie coöperaties EnergieRijk Voorst en DeA uit Apeldoorn samen met

In samenwerking met

Totaal Klimaat Techniek
Totaal Klimaat Techniek
DRM Duurzaam
DRM Duurzaam
DRM Duurzaam
Energierijk Voorst
Energierijk Voorst
Energierijk Voorst
Prowind
Prowind
Prowind
Zonnepark Klarenbeek

Jouw energie dichtbij opgewekt

natuurlijk zonnepark met hart voor mens, dier en natuur

je energie