EnergieRijk Voorst, wij zijn er voor u!

EnergieRijk Voorst, wij zijn er voor u!

EnergieRijk Voorst, wij zijn er voor u!

Mijn naam is Geert Staring en samen met mijn vrouw woon ik in het mooie dijkdorp Wilp. Sinds begin dit jaar ben ik (aspirant) bestuurslid van EnergieRijk Voorst (ERV). Binnen ERV werken we met een enthousiaste groep vrijwilligers aan verduurzaming, niet alleen maar samen! De gemeente Voorst speelt daarin ook een belangrijke rol, om hun doelstellingen op gebied van verduurzaming in te behalen. Gemeente en bewoners hebben elkaar met hun ideeën en initiatieven hard nodig. Daarom is ERV partner van de gemeente om de energietransitie in onze gemeente handen en voeten te geven. Ik leg graag uit wat wij als ERV doen en wat mijn rol als bestuurslid is!

In de onvermijdelijke energietransitie van fossiel naar hernieuwbaar, richt ERV zich de komende jaren met name op het nemen van energiebesparende maatregelen. Natuurlijk is het opwekken van duurzaam geproduceerde energie op lokaal niveau ook een item. Maar gezien de netcongestie (ook wel file op het elektriciteitsnet genoemd) waar we helaas op dit moment en de komende jaren nog mee te maken hebben, geven we daar lokaal nu geen prioriteit aan.  

Als algemeen bestuurslid heb ik een aantal taken toebedeeld gekregen. Eén van die taken is het onderhouden van goede contacten met de 12 dorpskernen binnen de gemeente Voorst. Op dit moment ben ik bezig met een rondgang om mezelf te introduceren bij de contactpersonen van de Dorpsbelangenorganisaties. Dat heeft al bij een aantal dorpen geleid tot interessante discussies. Bijvoorbeeld welke acties we kunnen ondernemen om onze 10 energiecoaches van ERV in te zetten om mensen veel energie en geld te laten besparen. 

Onze energiecoaches doen dit op vrijwillige basis en hebben de drijfveer om anderen te helpen hun woning te verduurzamen, vaak met eenvoudige maatregelen. Daarnaast gaan we mede invulling geven aan zogenaamde ‘energiehulpen’, die bewoners bij de realisering van energiebesparende maatregelen heel praktisch kunnen helpen. 

Ook hebben we vernomen dat er voor dit jaar mooie regelingen in het vat zitten, die met name gericht zijn op het verstrekken van subsidies om energiebesparende maatregelen te stimuleren. Deze subsidies zijn met vooral gericht op huishoudens met de lagere inkomens en voor woningen met een laag energielabel. Bij al deze maatregelen is het van belang dat de inwoners hier goed van op de hoogte zijn en weten waar ze kunnen aankloppen. Of het nu gaat om gebruikmaking van de expertise van één van onze energiecoaches, die hiervoor gratis bij u langskomen, óf dat het gaat om het treffen van isolatiemaatregelen. En natuurlijk op welke wijze en onder welke voorwaarden de gemeentelijke subsidie verkregen kan worden. 

Daarnaast overleg ik als algemeen bestuurslid namens ERV bij mijn rondgang langs de dorpskernen hoe we de inwoners het beste kunnen voorlichten over al deze initiatieven. Zo zijn er met enkele dorpen al afspraken gemaakt om in het najaar een informatieavond te organiseren hoe verduurzaming van uw koop- of huurwoning in de praktijk uitgevoerd kan worden en hoe hiervoor subsidie verkregen kan worden.

Meer weten over wat we doen of hoe jij je steentje kunt bijdragen? Neem dan contact met me op via  geert.staring@energierijkvoorst.nl of via dit formulier.