Zonnepark Klarenbeek in het NOS Journaal

Zonnepark Klarenbeek in het NOS Journaal

Op donderdag 9 december was ERV als participant in zonnepark Klarenbeek in het NOS journaal. Bestuurslid Otto Hettinga vertelde over Zonnepark Klarenbeek. Als coöperatief voorbeeldproject.

Energie is volop in het nieuws. Het klimaatdoel voor duurzame energie lijkt haalbaar. De regio’s hebben genoeg plannen voor zon en wind in 2030. Lokaal draagvlak is belangrijk in de verdere uitvoering. Een onzekere factor is de capaciteit van het stroomnet.
We willen als burger allemaal graag actief bijdragen aan de oplossing van grote maatschappelijke problemen. Dit zien we onder meer terug in kleinschalige, vaak individuele vormen van duurzame energieopwekking. Dit is echter niet voldoende om aan de totale energiebehoefte te voldoen. Bij het realiseren van grotere projecten – die de individuele aanpak overstijgen – wil je als burger uiteraard gehoord worden, je wilt betrokken zijn bij wat er om je heen gebeurt. Burgerinitiatieven om gezamenlijk energie op te wekken kunnen in dat geval in een behoefte voorzien.
Het Zonnepark Klarenbeek, dat samen met buurtbewoners in Klarenbeek is ontworpen, gaat duurzame energie produceren voor circa 4500 huishoudens. Het Zonnepark kenmerkt zich naast lokale samenwerking door een unieke landschappelijke inpassing, die ten goede komt aan de plaatselijke flora en fauna.

Er zijn vijf poelen gegraven, grondwallen aangelegd en uiteindelijk zijn er 145 bomen geplant en is 23.500 m² bosplantsoen aangeplant (iets minder dan vier voetbalvelden). Ook is de houtsingel aan de zuidzijde van het zonnepark verlengd. De aangeplante bosschages bestaan uit inheemse bomen en heesters. Denk hierbij aan bomen zoals eik, esdoorn, meidoorn en els. En struiken zoals hazelaar, sleedoorn, lijsterbes, hulst en taxus. Bij de soortkeuze is gekeken naar hoogte, gebiedseigen soorten, planten met bessen en wintergroene karaktereigenschappen. Bovendien is ongeveer 200 meter aan natuurvriendelijke oever aangelegd en wordt langs de Broekstraat een brede zone met kruidenrijk gras ingezaaid.

Ruimte voor das, vogels, amfibieën en insecten
Meer weten? Kijk hier: