Extra ALV

Datum
15 juli 2024
Tijd
20:00
Locatie
SV Twello Zuiderlaan 5 Twello - Kantine

Extra Algemene Vergadering (AV) voor de leden ERV op maandagavond 15 juli 2024
in de kantine van SV Twello,  Zuiderlaan 5, 7391 TZ Twello

De vergadering begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.
De agenda voor de Extra Algemene Vergadering is als volgt:

1.  Opening en mededelingen
2.  Vaststelling van de agenda.
3.  Verslag en vaststelling notulen van 26 juni 2024
4.  Besluit door de leden ter vergadering over de voorgestelde wijziging van de ERV Statuten 
     e.a. volgens de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
5.  Rondvraag en sluiting