Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering

Datum
26 juni 2024
Tijd
19:00
Locatie
Jachtlust SportCafe, Jachtlustplein 7 in Twello

Algemene Vergadering (AV) van ERV op woensdagavond 26 juni 2024 in het Jachtlust SportCafe, Jachtlustplein 7 in Twello.
De vergadering begint om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.

Agenda:

 1. Opening en mededelingen voorzitter
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Verslag en vaststelling notulen van 12 december 2023
 4. Presentatie, vaststelling en goedkeuring jaarrekening 2023 en het verlenen van decharge aan de bestuurders
 5. Mutaties bestuur
  • Secretaris Kees Huijbers is aftredend en herkiesbaar
  • Het bestuur stelt Geert Staring voor als extra bestuurslid
 6. Oprichting van Samenwerkende Energiecoöperaties Stedendriehoek U.A.
 7. Toelichting lopende projecten en activiteiten
  • Energiecoaches
  • ZonRijk Voorst
  • Pilot Energiehulp
  • Zonnepark Klarenbeek
 8. Jaarplan
 9. Begroting inkomsten en uitgaven
 10. Besluit door de leden ter vergadering over de voorgestelde wijziging van de ERV Statuten e.e.a. volgens de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR),
 11. Rondvraag en sluiting

Als u van plan bent om naar de AV te komen wilt u dat dan kenbaar maken per mail aan kees.huijbers@energierijkvoorst.nl.
Wij verwelkomen u graag op woensdagavond 26 juni!