Als alle woningen warmtepompen krijgen, voldoet het elektriciteitsnet vermoedelijk niet. Dat zal verzwaard moeten worden; moeten dan alle straten weer open?

Die verzwaring van het elektriciteitsnet zal vooral gevolgen hebben voor de transformatorhuisjes; die moeten verzwaard worden, of er komen er meer van.