ZonRijk Voorst | 2017

HET PROJECT ZONRIJK VOORST IS INMIDDELS AFGEROND

 

ZonRijk Voorst: een aantrekkelijke investering in zonne-energie!

U woont in Twello en omgeving en wilt graag zonnepanelen op uw dak, maar u heeft daarvoor geen geschikt dak. Duurzame coöperatie EnergieRijk Voorst heeft voor u een aantrekkelijk alternatief ontwikkeld om toch gebruik te maken van zonne-energie: ZonRijk Voorst. In de brochure vindt u informatie over dit zonnepanelenproject ‘ZonRijk Voorst’.

Voor ZonRijk Voorst stelt de gemeente in Twello de daken van de Sporthal aan de Zuiderlaan en Het Parkeerhuis aan de Van Spiegelstraat beschikbaar om zonnepanelen te plaatsen. Ook Brasserie Restaurant Korderijnk stelt haar dak ter beschikking om er zonnepanelen op te plaatsen. EnergieRijk Voorst gaat de zonnepanelen plaatsen en wordt eigenaar van de in totaal ongeveer 460 zonnepanelen.

Impressie Parkeerhuis in Twello met zonnepanelen

De investering

U kunt investeren in de zonnepanelen door certificaten te kopen ter waarde van 275 euro per stuk all-in. Met één certificaat financiert u dus één zonnepaneel. Op basis van de huidige energiebelastingregeling (deze wordt jaarlijks opnieuw door de overheid bepaald) ontvangt u in 2017 ruim 12 cent per kWh korting op de energiebelasting van de door uw panelen opgewekte energie.

Daarnaast zijn er inkomsten uit de zonnepanelen, omdat EnergieRijk Voorst:

 • de opgewekte energie verkoopt, en
 • de panelen na verloop van tijd verkoopt aan de eigenaren van de gebouwen.

Voor wie is deelname aan ZonRijk Voorst interessant?

U wilt investeren in zonne-energie, maar:

 • uw dak ligt ongunstig ten opzichte van de zon;
 • er is veel schaduw van bomen of gebouwen;
 • u vindt dat zonnepanelen uw dak ontsieren;
 • u woont in een appartement of huurwoning en het plaatsen van zonnepanelen is niet toegestaan;
 • uw bedrijf of organisatie heeft geen geschikt dak.

Andere argumenten om te investeren in het zonnepanelenproject kunnen zijn:

 • U wilt spaargeld in duurzame projecten investeren;
 • U wilt geen grote installatie kopen, maar toch voor een klein bedrag investeren in lokale zonne-energie;
 • U wilt bijdragen aan een duurzame gemeente Voorst.

De postcoderoosregeling

Op dit project is de fiscale regeling verlaagd tarief energiebelasting – ook wel de postcoderoosregeling genoemd – van toepassing. Dit betekent dat alleen inwoners in het postcodegebied van het project ‘ZonRijk Voorst’ kunnen deelnemen aan dit project.

Wie kunnen deelnemen?

Aan ZonRijk Voorst kunnen dus deelnemen: inwoners van Twello (7391) en de aangrenzende postcodegebieden 7392 (Twello), 7395 (Teuge), 7396 (Terwolde), 7439 (Steenenkamer) en 7384 (Wilp).

Postcoderoos ZonRijk Voorst

Potentiële deelnemers in het postcoderoosgebied van ZonRijk Voorst zijn:

 1. huishoudens;
 2. ondernemers;
 3. rechtspersonen, zoals stichtingen, besloten vennootschappen (bv’s) en verenigingen.

Deelnemers dienen echter wel te beschikken over een eigen kleinverbruikaansluiting (maximaal 3×80 ampère). Iedereen kan gebruikmaken van het verlaagde energiebelastingtarief tot maximaal 10.000 kWh.
Ondernemers en andere rechtspersonen kunnen per deelnemer voor maximaal 20% van het totale aantal certificaten participeren in het project.

Het kopen van certificaten

U kunt meedoen als u minimaal één certificaat koopt voor 275 euro. Meer kan natuurlijk ook. Per certificaat wordt één zonnepaneel gefinancierd. De teruggave van de energiebelasting kan nooit groter zijn dan wat uw huishouden aan energiebelasting betaalt. Voor de meeste huishoudens met een gezin ligt de bovengrens op zo’n 15 tot 20 panelen.

Heeft u zelf al panelen op uw eigen dak? Dan kunt u certificaten bijkopen tot maximaal uw eigen verbruik. Hou er wel rekening mee dat het totaal aan energieopwekking van de panelen op uw eigen dak en van de panelen in dit project beneden uw eigen stroomverbruik moet blijven om optimaal van het belastingvoordeel te kunnen profiteren.

Wat is inbegrepen bij de € 275 per certificaat?

De 275 euro per certificaat bestaat uit aanschaf en plaatsing van de zonnepanelen, aansluiting op het netwerk, organisatiekosten en een post onvoorzien.

Hoeveel is de korting voor deelnemers?

Door de totstandkoming van het Nationale Energieakkoord is per 1 januari 2014 een nieuwe regeling in werking getreden. Dankzij deze regeling krijgen particuliere huishoudens die, via een coöperatieve vereniging, investeren in zonnepanelen in 2017 12,22 eurocent (incl. btw) korting per kWh die ze met ‘hun’ panelen opwekken. De overheid heeft deze regeling voor een periode van vijftien jaar gegarandeerd.

De stroom die de panelen leveren, wordt verkocht. De winst, na aftrek van alle kosten van de coöperatie, wordt verdeeld naar rato van het aantal certificaten dat u hebt. Samen met de opbrengst door de fiscale regeling (ruim 12 cent per kWh korting op uw energiebelasting thuis) bedraagt de terugverdientijd ongeveer 10 jaar.

Om van deze fiscale regeling gebruik te kunnen maken, heeft EnergieRijk Voorst goede afspraken gemaakt met Greenchoice.

MEER INFORMATIE

Meer informatie vindt u in de brochure van het zonnepanelenproject ZonRijk Voorst.

Wij houden u dan op de hoogte van de voortgang van het zonnepanelenproject.