Zonnepanelen particuliere daken

Zonnepanelen op particuliere daken

In 2011 heeft ERV met succes een samenwerkingsverband opgezet met zes Voorster installatiebedrijven en CentroSolar voor de levering en plaatsing van zonnepanelen op particuliere daken. Deze samenwerking heeft ertoe bij gedragen dat alras de eerste panelen op de Voorster daken verschenen.

Vanaf 2013 werd duidelijk dat de zonnepanelenmarkt kenmerken kreeg van een volwassen markt met veel aanbieders van panelen. ERV heeft vooral een aanjagende rol willen spelen. We constateren dat de markt het initiatief goed oppakt en dat de aanjagende rol van ERV niet meer noodzakelijk is. Ongeveer 70 huishoudens hebben gebruikgemaakt van het aanbod van ERV. Het totale investeringsbedrag was ongeveer € 500.000.

ERV en de installateurs kijken met tevredenheid terug op het genomen initiatief.