Regeling maatwerkadvies energieadviseurs

Regeling maatwerkadvies energieadviseurs Gemeente Voorst

Nul-op-de-meter, energieneutraal, gasloos; allemaal termen die je steeds vaker hoort en van belang zijn bij het verduurzamen van woningen en gebouwen. Om je woning of (verenigings)gebouw ingrijpend te verduurzamen is een onafhankelijk maatwerkadvies van een erkend energieadviseur welhaast onmisbaar. EnergieRijk Voorst en Gemeente Voorst bieden hiervoor nu een ‘tegemoetkoming maatwerkadvies erkend energieadviseurs’.

 

EnergieRijk Voorst wil niet alleen woningeigenaren in de gemeente Voorst helpen met de energietransitie van hun woning, maar ook eigenaren van verenigingsgebouwen. In samenwerking met de gemeente Voorst verleent EnergieRijk Voorst – onder voorwaarden – een bijdrage in de kosten van een maatwerkadvies door een erkend energieadviseur. Het gaat om een specifiek op hun woning of het verenigingsgebouw afgestemd advies voor een fossielvrije energievoorziening, zoals bijvoorbeeld een warmtepomp. Een maatwerkadvies kost gemiddeld zo’n € 300 tot € 400.

 

Wilt u als woningeigenaar of vereniging in de gemeente Voorst in aanmerking komen voor de vergoeding, dan dient u voor opdrachtverlening van het maatwerkadvies de aanvraag in te dienen bij EnergieRijk Voorst.

Voorwaarden tegemoetkoming maatwerkadvies energieadviseurs

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • EnergieRijk Voorst vergoedt de helft van de kosten van een maatwerkadvies.
  • Alleen woningeigenaren en eigenaren van gebouwen met een maatschappelijke functie (voetbalverenigingen e.d.) in de gemeente Voorst komen in aanmerking voor de tegemoetkoming.
  • Eigenaren dienen een verzoek in bij EnergieRijk Voorst onder overlegging van de offerte van een erkend energieadviseur.
  • EnergieRijk Voorst reageert binnen 5 werkdagen schriftelijk of zij een bijdrage toekent. Zij doet dat voor zover er nog voldoende budget is. Voor deze regeling is in totaal € 10.000,- beschikbaar.
  • Onder overlegging van de rekening met betaalbewijs betaalt ERV binnen 5 werkdagen de toegezegde bijdrage, met dien verstande dat niet meer uitbetaald wordt dan de helft van de werkelijke kosten.

Wilt u een aanvraag doen?

STUUR UW AANVRAAG VOOR EEN TEGEMOETKOMING IN MAATWERKADVIES PER MAIL NAAR HENK VOS, HenkVos@energierijkvoorst.nl