Wat wil ERV?

Hier gaan we voor!

 • Duurzame energieproductie in de gemeente Voorst
 • Minder afhankelijk zijn van fossiele en nucleaire energiebronnen
 • Minder afhankelijk zijn van de grote energiebedrijven
 • Meer regie over de eigen energievoorziening en -rekening
 • Voorst voorziet in 2030 voor 50% in eigen energie (elektriciteit en gas)

Zo doen we dat

EnergieRijk Voorst bevordert de samenwerking tussen bewoners, ondernemers en organisaties en stimuleert de lokale economie door Voorster ondernemers te betrekken bij de projecten en er voor zorgen dat iedereen in de gemeente Voorst kan meedoen. Dat doen we door:

  • Voorstenaren bewust te maken van hun energiegebruik
  • Voorstenaren te helpen bij het realiseren van een lager energieverbruik
  • Voorstenaren te helpen om zelf bij te dragen aan een lokale duurzame energievoorziening
  • Het actief produceren van duurzame energie in onze gemeente