Windenergie

EnergieRijk Voorst wil de mogelijkheden onderzoeken voor de toepassing van windenergie in de gemeente Voorst of binnen de Stedendriehoek. Zij wil draagvlak?cre?ren?en mogelijke locaties verkennen.?De verkenning moet leiden tot een advies aan het bestuur of ERV wel of niet kan/moet inzetten op windenergie in Voorst. Windenergie is een rendabele duurzame energiebron en op dit moment […]

read more