In voorbereiding: IJsselwind

De winst van de molens


blijft in het gebied zelf

In voorbereiding: IJsselwind

Samen burgerwindmolens ontwikkelen

Onder de naam IJsselwind hebben vier energiecoöperaties de handen ineengeslagen om samen windmolens te realiseren.

De energiecoöperaties LochemEnergieZutphenEnergieBrummenEnergie en EnergieRijk Voorst hebben daartoe eind 2015 IJsselwind opgericht, een werkmaatschappij die gestart is met het voorbereidingstraject voor de plaatsing van burgerwindmolens nabij De Mars en het Twentekanaal bij Zutphen.

In de tussentijd heeft het waterschap Rijn en IJssel zich ook bij dit initiatief aangesloten. Momenteel wordt voorbereid dat IJsselwind twee windmolens en het waterschap één windmolen langs het Twentekanaal bij Zutphen en Eefde bouwen voor het opwekken van schone energie.

De winst van de molens blijft in het gebied zelf. Het wordt onder meer gestopt in nieuwe duurzame-energieprojecten en in een speciaal gebiedsfonds. Het geld uit dit fonds kunnen omwonenden gebruiken voor het ondersteunen van lokale, maatschappelijke initiatieven.

Meer informatie over IJsselwind is te vinden op de website www.ijsselwind.nl.

Aantal turbines Info volgt
Aantal deelnemers werving nog niet gestart
Energie per jaar (kWh) Info volgt
Opbrengst voor Info volgt
CO2-besparing (ton/jaar) Info volgt

In samenwerking met

Energierijk Voorst
Energierijk Voorst
BrummenEnergie
BrummenEnergie
LochemEnergie
LochemEnergie
ZutphenEnenergie
ZutphenEnenergie