Organisatie en bestuur

Energie Rijk Voorst is een coöperatieve vereniging die op 16 juli 2012 is opgericht door vrijwilligers die ook het eerste bestuur van de vereniging vormden. Inwoners, bedrijven en instellingen in de gemeente Voorst kunnen lid worden van Energie Rijk Voorst.

Het hoogste orgaan van de vereniging is de algemene vergadering (de ledenvergadering). De algemene vergadering benoemt en ontslaat bestuursleden. Het bestuur verdeelt in onderling overleg de portefeuilles. De regels zijn vastgelegd in statuten. Projectgroepen werken aan onderwerpen als zonne-energie voor particulieren, zonnepanelen op huurwoningen, windenergie, energiebesparing, etc.

Bestuur

Jan Werkhoven, voorzitter bestuur

Jan Werkhoven, uit Twello, is naast zijn professionele werk als arbeidsmediator, extern vertrouwenspersoon en conflictcoach ook opgeleid voor ERV energiecoach en sinds januari 2023 actief in de gemeente Voorst.
Jan wil zich met veel energie en betrokkenheid inzetten voor een betere (lokale) wereld door zijn opgedane kennis te delen en activiteiten te ondersteunen voor een duurzamer en klimaat neutrale gemeente. Dat doet hij graag voor, door en met bewoners van Voorst.
 

Jan Werkhoven, voorzitter bestuur EnergieRijk Voorst
Erica Magielse, penningmeester

Erica Magielse, uit Twello, werkzaam als freelance vertaler en ondertitelaar.

Kees Huijbers, secretaris

Kees Huijbers, uit Twello, heeft veel internationaal gewerkt als Partner Manager bij diverse internationale organisaties zoals Cloudiax (D), N’ware Solutions (USA) en  Anrova Solutions (B). Namens ERV is Kees bestuurlijk afgevaardigde bij Zonnepark Klarenbeek. Verder heeft hij aandacht voor energiebesparing en energieopwekking in huis. Hij is ook betrokken bij de ERV-website en de inzet en opleiding van de energiecoaches.

Otto Hettinga, bestuurslid

Otto Hettinga, uit Terwolde, ecoloog met passie voor duurzame energie, projectleider voor IJsselwind en project deskundige bij Zonnepark Klarenbeek. Hij gelooft erin dat als we samen lokaal de schouders eronder zetten we veel kunnen bereiken: CO2-neutraal, baas over eigen energie, geld blijft binnen de gemeente, impuls voor de lokale economie.

Otto Heitinga, bestuurslid EnergieRijk Voorst