Organisatie en bestuur

Eenergie Rijk Voorst is een coöperatieve vereniging die op 16 juli 2012 is opgericht door vrijwilligers die ook het eerste bestuur van de vereniging vormden. Inwoners, bedrijven en instellingen in de gemeente Voorst kunnen lid worden van Energie Rijk Voorst.

Het hoogste orgaan van de vereniging is de algemene vergadering (de ledenvergadering). De algemene vergadering benoemt en ontslaat bestuursleden. Het bestuur verdeelt in onderling overleg de portefeuilles. De regels zijn vastgelegd in statuten. Projectgroepen werken aan onderwerpen als zonne-energie voor particulieren, zonnepanelen op huurwoningen, windenergie, energiebesparing, etc.

Bestuur

Joop Hasselman, voorzitter bestuur

Joop Hasselman, (1957) uit Twello, programmamanager externe veiligheid bij Aspen Pharma. Sinds 2012 betrokken bij ERV. Namens EnergieRijk Voorst is Joop afgevaardigde in het bestuur van IJsselwind.

 

Joop Hasselman, voorzitter bestuur EnergieRijk Voorst
Carla Fransen, penningmeester

Carla Fransen (1966) uit Twello, werkzaam bij de gemeente Apeldoorn, eerst als ICT-projectmanager, maar de switch gemaakt naar duurzaamheid. Een jaar gewerkt als senior adviseur energieneutraliteit, momenteel projectmanager onder meer op het beleidsveld afval/circulaire economie.

Otto Hettinga, bestuurslid

Otto Hettinga (1974) uit Terwolde, ecoloog met passie voor duurzame energie en projectleider voor IJsselwind. Hij gelooft erin dat als we samen lokaal de schouders eronder zetten we veel kunnen bereiken: CO2-neutraal, baas over eigen energie, geld blijft binnen de gemeente, impuls voor de lokale economie.

Otto Heitinga, bestuurslid EnergieRijk Voorst