Organisatie en bestuur

Eenergie Rijk Voorst is een coöperatieve vereniging die op 16 juli 2012 is opgericht door vrijwilligers die ook het eerste bestuur van de vereniging vormden. Inwoners, bedrijven en instellingen in de gemeente Voorst kunnen lid worden van Energie Rijk Voorst.

Het hoogste orgaan van de vereniging is de algemene vergadering (de ledenvergadering). De algemene vergadering benoemt en ontslaat bestuursleden. Het bestuur verdeelt in onderling overleg de portefeuilles. De regels zijn vastgelegd in statuten. Projectgroepen werken aan onderwerpen als zonne-energie voor particulieren, zonnepanelen op huurwoningen, windenergie, energiebesparing, etc.

Bestuur

Joop Hasselman, voorzitter bestuur

Joop Hasselman, (1957) uit Twello, programmamanager externe veiligheid bij Aspen Pharma. Sinds 2012 betrokken bij ERV. Namens EnergieRijk Voorst is Joop afgevaardigde in het bestuur van IJsselwind.

 

Joop Hasselman, voorzitter bestuur EnergieRijk Voorst
Erica Magielse, penningmeester

Erica Magielse, (1961) uit Twello, werkzaam als freelance vertaler en ondertitelaar.

Kees Huijbers, secretaris

Kees Huijbers, (1957) uit Twello, werkzaam als Internationaal Partner Manager bij Anrova Solutions in België. Namens ERV is Kees bestuurlijk afgevaardigde bij Zonnepark Klarenbeek. Verder heeft hij aandacht voor energiebesparing en energieopwekking in huis en betrokken bij de wijkgerichte aanpak in het kader van de warmte transitie in de gemeente Voorst.

Otto Hettinga, bestuurslid

Otto Hettinga (1974) uit Terwolde, ecoloog met passie voor duurzame energie, projectleider voor IJsselwind en project deskundige bij Zonnepark Klarenbeek. Hij gelooft erin dat als we samen lokaal de schouders eronder zetten we veel kunnen bereiken: CO2-neutraal, baas over eigen energie, geld blijft binnen de gemeente, impuls voor de lokale economie.

Otto Heitinga, bestuurslid EnergieRijk Voorst