Gerealiseerde projecten

Sinds de oprichting in 2012 heeft ERV meerdere duurzaamheidsprojecten gerealiseerd.

Een paar highlights zijn:

Zonnepanelen op privédaken

In 2011 heeft ERV met succes een samenwerkingsverband opgezet met zes Voorster installatiebedrijven en CentroSolar voor de levering en plaatsing van zonnepanelen op particuliere daken. Deze samenwerking heeft ertoe bij gedragen dat alras de eerste panelen op de Voorster daken verschenen.

Vanaf 2013 werd duidelijk dat de zonnepanelenmarkt kenmerken kreeg van een volwassen markt met veel aanbieders van panelen. ERV heeft vooral een aanjagende rol willen spelen. Ongeveer 70 huishoudens hebben gebruikgemaakt van het aanbod van ERV. Het totale investeringsbedrag was ongeveer € 500.000. ERV en de installateurs kijken met tevredenheid terug op het genomen initiatief

Zon op gemeentehuis

Zonnepanelen op dak gemeentehuis Voorst

Op het gemeentehuis van Voorst zijn in het najaar van 2015 400 zonnepanelen gelegd, die eigendom zijn van ruim 50 eigenaren. Deze eigenaren hebben zich verenigd in een nieuwe coöperatie: Zon op gemeentehuis.

De stroom die wordt opgewekt, wordt verkocht aan Greenchoice en voor iedere opgewekte kWh krijgen de leden ruim 12 eurocent energiebelasting terug. De installatie levert jaarlijks ongeveer 90 MW, goed voor het verbruik van zo’n 25 huishoudens.

Zon op Huurwoningen

In samenwerking met IJsseldal Wonen heeft ERV in 2017/2018 bijgedragen aan de verduurzaming van 21 huurwoningen in het dorp Voorst. IJsseldal Wonen heeft de woningen geïsoleerd, waarna ERV zonnepanelen op de daken heeft laten plaatsen. De bewoners huren de panelen van ERV en ontvangen de opbrengsten van de opgewekte energie. Netto levert dit de bewoners een voordeel op.

ZonRijk Voorst

In 2017/2018 heeft ERV een postcoderoos project gerealiseerd op de daken van de parkeergarage in het centrum van Twello, het dak van restaurant Korderijnk en het dak van de sporthal aan de Zuiderlaan. In totaal liggen hier 378 panelen en nemen 35 huishoudens deel aan het project.

Collectieve inkoop

Veel woningbezitters willen hun woning verduurzamen, maar ondervinden in de praktijk de nodige obstakels en hebben veel vragen. Hierdoor gaan zij vaak niet over tot actie.

In 5 dorpskernen heeft ERV samen met lokale dorpsbelangenverenigingen en de gemeente Voorst een collectieve inkoopactie gerealiseerd via het Zon & Isolatie Collectief. Voor de isolatie van spouwmuren, vloer en/of dak, voor dubbelglas en voor zonnepanelen zijn afspraken gemaakt met een aantal partijen die een goede kwaliteit en een scherpe prijs garanderen. In totaal zijn ruim 40 woningen geïsoleerd en hebben ruim 100 woningbezitters zonnepanelen aangeschaft. Wegens succes zal dit initiatief periodiek herhaald worden.