Windenergie in Voorst

Een verkenning naar windenergie in de gemeente Voorst

Een verkenning naar de mogelijkheden van windenergie in Voorst

In 2014/2015 heeft een enthousiaste werkgroep deelgenomen aan het traject Frisse Wind. Dat is een door de Stedendriehoek ondersteunde methode om alle belangrijke zaken bij het plaatsen van een windmolen in kaart te brengen. In maart 2015 zijn de resultaten gebundeld in een rapport.

Zonne- en windenergie

Door energiebesparing en het opwekken van lokaal geproduceerde duurzame energie wil EnergieRijk Voorst (ERV) bereiken dat in 2030 de uitstoot van CO2 die wordt veroorzaakt door het (indirect) gebruik van fossiele brandstoffen in de gemeente Voorst, met 50% wordt gereduceerd.

Op dit moment zijn zonne-energie en windenergie de meest belovende toepassingen van duurzame energie in Nederland. ERV realiseert zich dat haar doelstelling niet alleen met zonne-energie kan worden behaald. Daarom is ervoor gekozen ook de mogelijkheden van windenergie in de gemeente Voorst te onderzoeken.

We beseffen dat windmolens niet onomstreden zijn. Niet iedereen kan het uitzicht op zo´n paal met wieken waarderen. Het gaat, zoals zo vaak, om de afweging van voor- en nadelen.

Werkgroep

Een werkgroep van ERV heeft zich een half jaar gebogen over de mogelijkheden van windenergie. Daarbij is zij ondersteund door een procesbegeleidster en diverse professionele externe deskundigen. De werkgroep heeft veel kennis opgedaan over techniek, financiering, locatiekeuze en participatievormen. Het rapport is de uitkomst van dit onderzoeksproces.

Windenergie in de gemeente Voorst

Potentiële locaties voor plaatsing van een windmolen

Rapportage onderzoek windenergie in Voorst

Zutphen, Lochem, Brummen en Apeldoorn

Naast ERV hebben ook de energiecoöperaties van Zutphen, Lochem, Brummen en Apeldoorn hetzelfde traject doorlopen. Na de zomer van 2014 hebben de coöperaties elkaar opgezocht om te kijken wat we eventueel samen in regionaal verband voor elkaar zouden kunnen betekenen.