Doe mee met zonnepark Klarenbeek

Doe mee met zonnepark Klarenbeek

EnergieRijk Voorst wordt samen met onze college coöperatie deA uit Apeldoorn voor 50% eigenaar van het zonnepark Klarenbeek. Om het benodigde aandelenkapitaal op te halen geven wij ZonDelen uit. Eén ZonDeel kost €250. Het is een lening die in 15 jaar wordt terugbetaald en u ontvangt jaarlijks 3,5% rente. U mag zoveel ZonDelen nemen als u wilt.

Een mooi rendement op uw spaargeld en u draagt ook nog bij een duurzamer Voorst.

Doet u mee?

Zonnepark Klarenbeek wordt op dit moment gerealiseerd

Prowind, een ontwikkelaar van zon- en windprojecten, heeft een vergunning voor het realiseren van een zonnepark aan de Broekstraat in Klarenbeek. Dit park bestaat uit ca. 13 ha aan zonnepanelen en ca. 7,5 ha aan groene inpassing. Ruim 40.000 panelen wekken stroom op voor meer dan 6.000 huishoudens.

Afgelopen najaar zijn de landschapselementen (bomen, houtwallen, bosschages en poelen) aangelegd. Met de installatie van de zonnepanelen is gestart en naar verwachting wordt vanaf september 2021 zonnestroom geproduceerd.

Het zonnepark is in goed overleg met de bewoners tot stand gekomen

Het ontwerp van het zonnepark is in goed overleg met de direct omwonenden tot stand gekomen. Daarbij hebben de omwonenden invloed gehad op zowel de omvang van het park als op de landschappelijke inpassing.
Als ERV hebben wij in de fase van planvorming een bemiddelde rol gespeeld tussen Prowind en de bewoners. Ook energiecoöperatie deA uit Apeldoorn was betrokken bij de uitwerking van het plan voor het zonnepark.

ERV en deA kunnen mede-eigenaar worden van het zonnepark

ERV en deA pleiten als coöperaties voor lokaal eigenaarschap bij duurzame energieprojecten. Daarmee hebben bewoners inspraak en zeggenschap over het project en kan de omgeving mee-profiteren.
Prowind heeft aangeboden dat ERV en deA gezamenlijk voor maximaal 50% mede-eigenaar kunnen worden door als aandeelhouder toe te treden tot de exploitatie B.V. Om 50% mede-eigenaar te worden moeten ERV en deA samen €1 miljoen inbrengen. Dat geld halen wij op door het uitgeven van ZonDelen.
Met ZonDelen kan iedereen bijdragen aan een duurzamer Voorst en u ontvangt ook nog een mooi rendement. Daarmee kunt u bijdragen aan een duurzamer Vo

Wanneer ERV en deA mede-eigenaar worden kunnen de leden van de coöperaties, maar ook omwonenden van het zonnepark en inwoners en bedrijven uit Voorst mee-investeren in het park tegen een aantrekkelijke rente (ca. 3.5%). Daarnaast wordt ieder jaar een bedrag beschikbaar gesteld van €6.000-9.000 voor een lokaal gebiedsfonds dat met de omwonenden verder wordt ingericht.