Zonnepark Klarenbeek

Zonnepark Klarenbeek is gerealiseerd in najaar 2021

EnergieRijk Voorst is samen met onze college coöperatie deA uit Apeldoorn voor 50% eigenaar van het zonnepark Klarenbeek. Om het benodigde aandelenkapitaal op te halen zijn er ZonDelen uitgegeven.
(Eén ZonDeel koste €250. Het is een lening die in 15 jaar wordt terugbetaald met en jaarlijks 3,5% rente.)
Prowind, een ontwikkelaar van zon- en windprojecten, is ook voor 50% eigenaar van het zonnepark aan de Broekstraat in Klarenbeek. Het park bestaat uit ca. 13 ha aan zonnepanelen en ca. 7,5 ha aan groene inpassing. Ruim 40.000 panelen wekken stroom op voor meer dan 6.000 huishoudens.
In 2021 zijn de landschapselementen (bomen, houtwallen, bosschages en poelen) aangelegd. De de installatie van de zonnepanelen is gedaan en vanaf september 2021 wordt zonnestroom geproduceerd.

Het zonnepark is in goed overleg met de bewoners tot stand gekomen

Het ontwerp van het zonnepark is in goed overleg met de direct omwonenden tot stand gekomen. Daarbij hebben de omwonenden invloed gehad op zowel de omvang van het park als op de landschappelijke inpassing.
Als ERV hebben wij in de fase van planvorming een bemiddelde rol gespeeld tussen Prowind en de bewoners. Ook energiecoöperatie deA uit Apeldoorn was betrokken bij de uitwerking van het plan voor het zonnepark.

ERV en deA zijn mede-eigenaar van het zonnepark

ERV en deA pleiten als coöperaties voor lokaal eigenaarschap bij duurzame energieprojecten. Daarmee hebben bewoners inspraak en zeggenschap over het project en kan de omgeving mee-profiteren.
Prowind heeft aangeboden dat ERV en deA gezamenlijk voor maximaal 50% mede-eigenaar kunnen worden door als aandeelhouder toe te treden tot de exploitatie B.V. Om 50% mede-eigenaar te worden hebben ERV en deA samen €1 miljoen ingebracht. Dat geld hebben wij opgehaald door het uitgeven van ZonDelen.
Doordat ERV en deA  nu mede-eigenaar zijn kunnen de leden van de coöperaties, maar ook omwonenden van het zonnepark en inwoners en bedrijven uit Voorst bijdragen aan een duurzamer Voorst en profiteren van een aantrekkelijke rente (ca. 3.5%).
Daarnaast wordt ieder jaar een bedrag beschikbaar gesteld van €6.000-9.000 voor een lokaal gebiedsfonds dat met de omwonenden verder wordt ingericht.