Windenergie

EnergieRijk Voorst wil de mogelijkheden onderzoeken voor de toepassing van windenergie in de gemeente Voorst of binnen de Stedendriehoek. Zij wil draagvlak?cre?ren?en mogelijke locaties verkennen.?De verkenning moet leiden tot een advies aan het bestuur of ERV wel of niet kan/moet inzetten op windenergie in Voorst. Windenergie is een rendabele duurzame energiebron en op dit moment […]

read more

Factsheet PV

De co?peratie wil up to date blijven over de ontwikkelingen in PV-land en deze kennis ontsluiten haar onze leden. Activiteiten voor deze projectgroep zijn onder meer: Volgen van de ontwikkelingen in PV-land (techniek PV, dakconstructie en onderhoud, prijzen, financieringsconstructies). Ontsluiten van deze informatie in een factsheet, dat via internet voor onze leden beschikbaar is. Up […]

read more

PV maatschappelijk vastgoed (gemeente en Goed Wonen)

In nauwe samenwerking met gemeente en Goed Wonen zal ERV PV-voorstellen ontwikkelen met een positieve business case voor huurwoningen, -complexen en gemeentelijke gebouwen. In de huurproposities wordt aandacht besteed aan zowel de collectieve als de individuele toepassing van PV. Daarnaast is er aandacht voor het eigenaarschap (huurder of Goed Wonen) en hoe om te gaan […]

read more

PV Zakelijk

ERV wil ondernemers in Voorst adviseren en ontzorgen bij het realiseren van zonnepanelen op hun bedrijfsgebouw/kantoor/winkel e.d. tegen een concurrerende prijs. Een maatwerkadvies en offerte voor ondernemers ten aanzien van de PV-systeemkeuze en de bouwtechnische en installatietechnische consequenties. De aanbieding is concurrerend en er is een acceptabel verdienmodel voor de deelnemende partijen.

read more

Alternatieve verwarmingsbronnen

Up to date blijven over de mogelijkheden en ontwikkelingen voor alternatieve verwarmingsbronnen voor huishoudens (houtkachels, houtgestookte cv-ketels, warmtepompen, etc.) en het ontsluiten van deze kennis voor onze leden. ?Hier is een nadrukkelijke link met het project Energiebesparing Woningen. Alternatieve verwarmingsbronnen kunnen kosten besparen, comfort verhogen en het milieu sparen. Veel mensen zijn niet op de […]

read more

Verkenning mogelijkheden energielevering aan leden

ERV gaat de mogelijkheden verkennen of en hoe het mogelijk is om duurzame energie te leveren aan haar leden. Aan de hand van deze verkenning neemt het bestuur een besluit over de verdere uitwerking. ERV wil bezien of het mogelijk is zelf de regie nemen om aan onze leden tegen concurrerende tarieven (niet duurder, wel […]

read more

Ontzorgingsproject energiebesparing woningen

ERV wil huishoudens helpen met het realiseren van energiebesparende maatregelen aan hun woning. Deze hulp bevat de hele keten van advies tot en met realisatie: Geven van een woningspecifiek Energie Prestatie Advies (EPA) en Energie label Advies over besparingsopties inclusief indicatie kosten en terugverdientijd Optioneel aanbieden van aantrekkelijke financieringsmogelijkheid Offerte via geselecteerde aannemer/installateur/leverancier met ERV-korting […]

read more