Header
 

ERV gaat een energiebeurs organiseren;

Wie doet er mee?

Of wordt het een energiemarkt?  We zijn er nog niet uit. Het idee is in ieder geval om samen met betrokken partijen een dagvullend evenement te organiseren. We  willen bezoekers trakteren op een informatief en actief programma voor jong en oud. Door middel van marktkramen, korte presentaties, workshops en een meeting plaza met hapje en drankje willen wij de Voorstenaar informeren, inspireren, verbinden en activeren. Op de beursvloer vindt men info over EnergieRijk Voorst en inspirerende voorbeelden uit de praktijk en zijn leveranciers aanwezig van producten en diensten die samenhangen met lokale duurzame energie voor thuis, op het werk en onderweg. Op de beurs willen we zoveel mogelijk concrete producten laten zien.  

We denken de beurs dit najaar of misschien in het voorjaar van 2014 te organiseren. Vanaf zomer 2013 beschikken we over een projectleider voor de organisatie van de energiebeurs. Maar?. we zoeken nog meer mensen die het leuk vinden om mee te helpen organiseren. Wie interesse heeft kan zich aanmelden door een email te sturen naar info@energierijkvoorst.nl

 

Op naar de 50 leden !

 Nog een stuk of wat aanmeldingen en we kunnen het 50e lid bijschrijven. Toch hebben afgelopen jaar zo?n kleine 400 mensen blijk gegeven interesse te hebben in  ERV. Bij deze een oproep om lid te worden. Voor slechts 25 EUR bent u een jaar lang lid, kunt u gebruik maken van collectieve kortingen, kunt u meedoen in werkgroepen, mag u mee besluiten over de koers van ERV en steunt u een goed doel. Aanmelden kan eenvoudig via de website van EnergieRijk Voorst (www.energierijkvoorst.nl). Doen!

Energieco?peraties Stedendriehoek bundelen de krachten 

Lokale duurzame energie leeft in de Stedendriehoek.  EnergieRijk Voorst richt zich op Voorst. Maar ook onze buren Lochem, Brummen, Zutphen, Apeldoorn en Deventer hebben hun eigen energieco?peratie. Wij hebben de koppen bij elkaar gestoken en we gaan gezamenlijk 3 projecten uitvoeren.

Hoe is dat gekomen?

De gemeenten in de Stedendriehoek hebben een regiocontract gesloten met de provincie Gelderland om regionale duurzame projecten (milieu, natuur, economie, sociaal) te realiseren. Binnen het regiocontract stelt de provincie geld beschikbaar en de gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. Eind vorig jaar spraken wij hierover met de gemeente Voorst. Samen kwamen wij tot de conclusie dat het goed zou zijn als niet de gemeenten, maar juist de gezamenlijke  lokale energieco?peraties met projectidee?n voor duurzame energie zouden komen.  En dat daarmee ook subsidie uit het regiocontract naar de co?peraties gaat. Daarmee worden het projecten voor en door burgers. 

 

Wat gaan we doen?

Zon op scholen, dit project bestaat uit een educatief programma voor basisscholen waarbij de kinderen al doende leren over duurzame energie. Tegelijkertijd verkennen wij met de scholen of het technisch mogelijk is om zonnepanelen op het dak te installeren. De financiering van de panelen verzorgen wij, waarbij de ouders en anderen de mogelijkheid krijgen deel te nemen. De scholen betalen huur voor de panelen. De huur is in ieder geval niet hoger dan het bedrag dat zij besparen op de energierekening.

Zon voor huurders, ook veel huurders willen graag profiteren van zonne-energie, maar lopen hier vaak tegen allerlei obstakels aan. In dit project onderzoeken we hoe de huurders  van woningen en appartementen zonnepanelen kunnen huren. Ook hier is het uitgangspunt dat de extra huur in ieder geval niet hoger is dan de besparing op de energierekening.

Communicatie naar leden,  de co?peraties zijn heel druk met de verschillende projecten, maar dat heeft alleen effect als we ook voldoende leden hebben en goed met onze leden communiceren. Dit project leidt tot concrete acties waarmee we jullie beter op de hoogte houden van en betrekken bij onze activiteiten. Zo ontstaat er een echte co?peratie.

Hoe organiseren we het?

De projecten worden regionaal georganiseerd. Daarmee maken we gebruik van de kennis binnen de verschillende co?peraties en kunnen we het werk van de vrijwilligers verdelen.  Maar de projecten worden lokaal door de co?peraties in hun eigen gemeente uitgevoerd. Daarmee blijft het een echt projecten van het burgerinitiatief EnergieRijk Voorst. 

Het geld dat de co?peraties van de provincie krijgen wordt voor een klein deel (minder dan 10%) gebruikt voor onderzoek. Het merendeel wordt gebruikt om de projecten ook echt te realiseren en daarmee ook echt duurzame energie op te wekken.