Header
 
Enkele bestuursleden tijdens de ondertekening bij notariskantoor Van Drimmelen/Noordman/ Slaghekke.

Oprichting van de co?peratie EnergieRijk Voorst U.A.

Het heeft even geduurd, maar begin juli waren de statuten van EnergieRijk Voorst gereed. Op 16 juli 2012 zaten de bestuursleden bij de notaris om de nodige handtekeningen te zetten. Daarna was de oprichting van de co?peratie een feit. Dezelfde avond moest er weer vergaderd worden, maar na afloop hebben we het glas op EnergieRijk Voorst geheven!

 - Website ERV -

Sinds kort is de nieuwe website van ERV in de lucht.
Kijk op: www.energierijkvoorst.nl

Feestje

Op 11 december is er, om de oprichting te vieren, bij Halte Weteringsebroek, Lochemstraat 36b in De
Vecht, een feestje voor genodigden. Allen die zich hebben opgegeven als aspirantlid of die op andere
wijze betrokken zijn of waren hebben een uitnodiging ontvangen. Als dat niet het geval is kunt u zich
nog aanmelden via info@energierijkvoorst.nl.

Samenwerking in de Stedendriehoek

De provincie Gelderland heeft een bedrag van 3 ton ter beschikking gesteld ten behoeve van de
lokale energieco?peraties in de Stedendriehoek:

 • Apeldoorn: deA
 • Brummen: Eerste Brummense Energiemaatschappij ? EBEM
 • Lochem: LochemEnergie
 • Zutphen: Zutphense Energie Transitie ? ZET
 • Voorst: EnergieRijk Voorst

Voorwaarde is de inzet van 3000 uren door gemeenteambtenaren en/of vrijwilligers. De regio heeft
besloten het initiatief en planvorming bij de co?peraties neer te leggen.
De gedachte is dat er tijd en geld besteed zal worden aan initiatieven waarvan alle co?peraties
kunnen profiteren. In aanwezigheid van Xandra van Lipzig, penvoerder namens de regio, hebben de
co?peraties nu drie keer vergaderd. Momenteel worden 3 projectvoorstellen voorbereid:

 • Zonnepanelen voor huurders
 • Zonnepanelen op scholen
 • Winkelconcept (iets ontwikkelen ten behoeve van de fysieke aanwezigheid en benaderbaarheid van co?peraties)

Campagne voor ledenwerving gestart

Voorstenaren en Apeldoornse Klarenbekers kunnen lid worden van de co?peratie. De leden zijn de
eigenaren van de co?peratie en zij bepalen het beleid. Zij kunnen gebruikmaken van de voordelen die
het lidmaatschap biedt, zoals de aanschaf van zonnepanelen met korting en in de toekomst de inkoop
van goedkope duurzame energie.
Er hebben zich inmiddels al 300 aspirant leden aangemeld. Maar iedere Voorstenaar is welkom. Het
lidmaatschap voor een particulier kost ? 25 per jaar. Aanmelden via www.energierijkvoorst.nl. Aspirantleden worden verzocht zich definitief aan te melden!

EnergieRijk Voorst start nieuwe projecten

EnergieRijk Voorst is al enige tijd actief op de Voorster energiemarkt. De co?peratie is bekend
geworden met het eerste zonnepanelenproject in de gemeente Voorst. ERV heeft zich ten doel
gesteld om in 2030 de helft van de in Voorst nodige energie lokaal en duurzaam te produceren. Dat
kan door bijvoorbeeld gebruik te maken van zon, wind of alternatieve verwarmingsbronnen. Inmiddels
hebben meer dan 60 huishoudens meegedaan met het project Zonnepanelen. Jaarlijks wordt al meer
dan 123.000 kWh opgewekt! Maar het zonnepanelenproject is niet het enige project dat onder de vlag
van EnergieRijk Voorst wordt uitgevoerd.
Op de matchavond op 31 oktober jl. hebben zich 13 nieuwe mensen gemeld voor de volgende
projecten:

 • Energiebesparing ontzorgd! Eerste prioriteit is energiebesparing. Er zijn vele mogelijkheden en een goede keus maken is vaak niet eenvoudig, ERV wil daarbij helpen door een totaalpakket aan te bieden dat loopt van advies tot uitvoering.
 • De derde tranche van het succesvolle zonnepanelenproject wordt gestart
 • Energielevering aan leden. ERV onderzoekt de mogelijkheden gezamenlijk goedkoop duurzame energie in te kopen voor haar leden
 • Zonnepanelen op maatschappelijk vastgoed. Energierijk Voorst wil de mogelijkheden onderzoeken voor het plaatsen van zonnepanelen op bijvoorbeeld scholen en verenigingsgebouwen, maar ook op huurwoningen
 • Zonnepanelen voor ondernemers. ERV start een campagne om zonnepanelen op bedrijven te plaatsen.
 • Voorlichting en educatie op scholen. Belangrijk onderdeel van de strategie van ERV is voorlichting en educatie. Daarom is dit scholenproject opgestart.
 • Alternatieve verwarmingsbronnen. Er gaat een onderzoek plaatsvinden naar de mogelijkheden van alternatieve verwarmingsbronnen.