Bestuurslid communicatie voor Energierijk Voorst

EnergieRijk Voorst (ERV) is een duurzame energiecoöperatie van en voor inwoners van de gemeente Voorst. We helpen met het verduurzamen van woningen en zetten projecten op om duurzame energie op te wekken.

We willen graag goed, gericht en vaak communiceren met onze doelgroepen. Daarom zoeken we voor ons bestuur iemand met kennis, kunde en lol in communicatie. Denk daarbij, eventueel ondersteund door een professionele tekstschrijver, aan het opstellen van:

– een nieuwsbrief;
– kleine (kranten)artikelen;
– publicaties op sociale media
– meedenken over vorm en inhoud van onze website

Wat de tijdsbesteding betreft, moet je denken aan ongeveer 2 uur per week. We vergaderen eens in de 5 weken.

Wil je je graag inzetten voor een duurzame omgeving, denk je dat je communicatie in de vingers hebt  en vind je het leuk om hiermee aan de slag te gaan, dan komen we graag met in je contact.

Reageren kan door een mail te sturen naar: info@energierijkvoorst.nl of te bellen met Joop Hasselman (06-53702713)