Subsidiepot energiebesparing eigen huis bijna op!

Subsidie energiebesparingSubsidieverlener RVO verwacht dat de subsidie energiebesparing eigen huis binnen enkele weken op is. Het is nog wel mogelijk een aanvraag in te dienen.Wil jij nog subsidie aanvragen? Doe dat dan snel. Dit meldt subsidieverstrekker RVO op de site.

Als het subsidiebudget energiebesparing eigen woning helemaal is aangevraagd, sluit de subsidieregeling. Vanaf dat moment kunnen er geen aanvragen via RVO worden ingediend. Subsidieverlener RVO laat iets meer aanvragen toe dan er aan budget is, omdat bij de beoordeling nog subsidieaanvragen zullen afvallen. 

RVO meldt dat er voor VvE’s nog voldoende subsidie beschikbaar is.

Behandeling van een subsidieaanvraag

De aanvragen voor de subsidie energiebesparing eigen woning worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. 
  • Aanvragen die volledig en correct zijn ingevuld (en voldoen aan alle voorwaarden) krijgen subsidie, tenzij het beschikbare subsidiebedrag al volledig toekend is aan eerder binnengekomen aanvragen. Er is dus alsnog een kleine kans dat late aanvragers alsnog pech hebben.
  • Bij aanvragen die niet volledig of correct zijn, krijgt de aanvrager hierover bericht. Zij krijgen de kans om een vernieuwde aanvraag in te dienen. Deze komt dan onderop de stapel en wordt als laatste beoordeeld. Deze aanvragen lopen een grotere kans dat het subsidiebudget dan is uitgeput. Het is daarom verstandig om het aanvraagformulier goed te lezen en compleet in te vullen.
Iedereen krijgt binnen 13 weken na hun aanvraag te horen of de subsidie kan worden toegekend.