IJsselwind: ‘Wij gaan voor de wind! U ook?

IJsselwind: 'Wij gaan voor de wind!' U ook?

Onlangs is IJsselwind een grote publiekscampagne gestart, onder het motto ‘Wij gaan voor de wind!’ Met de campagne willen wij de bewoners in de regio goed informeren over onze plannen. Alle huishoudens in de directe omgeving van de door ons beoogde windmolenlocaties krijgen een brochure in de bus. Ook worden er posters en flyers verspreid in de omgeving. U komt ons dus vast ergens tegen de komende tijd!

Bekijk de vernieuwde website www.IJsselwind.nl of lees de brochure.

Help ons bij het realiseren van onze plannen: Participeer in IJsselwind!

Help ons bij het realiseren van onze plannen door te participeren. Vul de draagvlakenquête in die mogelijk bij u in de bus valt. En ga naar onze website om uw interesse kenbaar te maken voor het kopen van een winddeel (dit is vrijblijvend en verplicht u tot niets).

U kunt een winddeel kopen vanaf 250 euro. Dit geld gebruiken we voor het financieren van de windmolens, als deze gebouwd worden. De lening wordt in 15 jaar afgelost. Bovendien ontvangt u een rendement op uw lening van 3 tot 4 procent. Dat is veel meer dan de rente die u op een spaarrekening ontvangt. Zo profiteert u mee van de opbrengsten van de windmolens.

Hoe ver zijn de plannen? Activiteiten komende maanden

Hoe staat het ervoor met de realisatie van de plannen van IJsselwind? Hieronder geven we een kort overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen.

Heden: Haalbaarheidsonderzoek

IJsselwind werkt hard aan een haalbaarheidsonderzoek. Dit onderzoek bestaat uit:

  1. een concept milieueffectrapportage;
  2. businesscase & participatiemodel (financiële onderbouwing bij de plannen van IJsselwind over haalbaarheid en verdeling van de opbrengsten);
  3. resultaten draagvlakonderzoek.

IJsselwind zal rond de zomer van 2017 een totaal haalbaarheidsonderzoek (ook wel ‘windplan’ genoemd) aan de gemeenteraden overhandigen.

Eind januari: Start publiekscampagne IJsselwind ‘Wij gaan voor de wind!’

Februari: Draagvlakonderzoek onder omwonenden van de mogelijke windmolenlocaties (duur: vier weken).

Maart: Besluitvorming waterschap Rijn en IJssel

Waterschap Rijn en IJssel wil energieneutraal worden en verkent de mogelijkheden voor windenergie, onder andere via een windmolen bij het Twentekanaal. Het waterschap neemt in maart een besluit over het verder uitwerken van hun windmolenplannen. Als de waterschapsmolen bij het Twentekanaal afvalt, dan richt IJsselwind zich op de ontwikkeling van twee molens in plaats van drie.

Mei/juni: ALV’s bij energiecoöperaties

In de algemene ledenvergadering bij de vier deelnemende coöperaties worden de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek van IJsselwind voorgelegd aan de leden. Op basis daarvan wordt besloten of IJsselwind verder gaat met haar plannen. Bij akkoord legt IJsselwind het haalbaarheidsonderzoek voor aan de gemeenteraden.

September: Besluitvorming gemeenten

Op basis van draagvlakonderzoek, haalbaarheidsonderzoek en eigen energieambities neemt de gemeenteraad van Zutphen het besluit of IJsselwind de planologische fase in mag. In deze fase wordt gewerkt aan de bestemmingsplanwijziging en een omgevingsvergunning (oude milieu- en bouwvergunning). De gemeenteraden van Zutphen, Lochem en Brummen besluiten tevens over de voorfinanciering van IJsselwind in de vorm van een risicodragende lening.

Wij gaan voor de wind! U ook?  Kijk snel op www.IJsselwind.nl.

Initiatiefnemers

IJsselwind is een initiatief van vier lokale energiecoöperaties:  ZutphenEnergie, LochemEnergie, EnergieRijk Voorst en BrummenEnergie.