Zonneveld Teuge

Op 18 september heeft ERV in het dorpshuis van Teuge in een goed bezochte bijeenkomst verteld over het idee om een zonneveld in of nabij Teuge te realiseren. Vanuit de bewoners was er enige zorg over de landschappelijke inpassingen van het zonneveld. Maar hiervoor is in de plannen veel aandacht. Het enthousiasme na afloop van de bijeenkomst was groot, evenals de bereidheid om zich actief voor dit project in te zetten.
Het gaat om het plaatsen van zo’n 7700 zonnepanelen op een oppervlakte van ca. 4 hectare. Daarmee wordt voldoende stroom opgewekt voor de gehele kern Teuge en voor de bedrijven op de luchthaven. Samen met de firma BronSolar uit Zutphen is de haalbaarheid onderzocht. Daaruit blijkt het plan financieel en technisch haalbaar is. De verwachte investering is 2,5 miljoen euro. Met deze investering kan 30 jaar voldoende groene stroom worden geproduceerd en het is de bedoeling dat een deel van de verwachte winst terug vloeit naar de Teugse gemeenschap.
Wij zijn in gesprek met een grondeigenaar over de plaatsing van de zonnepanelen op een daarvoor geschikt weiland. Het feit dat er voor hem in de omgeving geen vervangende grond beschikbaar is vormt hierbij een knelpunt. Maar we zoeken naar een oplossing of een ander geschikt alternatief. Aan u de vraag of u weet of in de omgeving van Teuge gronden beschikbaar zijn. Wij horen het graag en kunnen er een aantrekkelijke vergoeding voor bieden.