Zonnepanelen voor particuliere daken

In 2011 heeft ERV met succes een samenwerkingsverband opgezet met 6 Voorster installatiebedrijven en CentroSolar voor de levering en plaatsing van zonnepanelen op particuliere daken. Deze samenwerking heeft ertoe bijgedragen dat alras de eerste panelen op de Voorster daken verschenen.

Zonnepanelenmarkt

Vanaf 2013 werd duidelijk dat de zonnepanelenmarkt kenmerken kreeg van een volwassen markt met veel aanbieders van panelen. ERV heeft vooral een aanjagende rol willen spelen. We constateren dat de markt het initiatief goed oppakt en dat de aanjagende rol van ERV niet meer noodzakelijk is. Ongeveer 70 huishoudens hebben gebruikgemaakt van het aanbod van ERV. Het totale investeringsbedrag was ongeveer € 500.000.

Duurzame energie in Voorst

ERV en de installateurs kijken met tevredenheid terug op het genomen initiatief. Binnenkort kijken we samen met de installateurs nog eenmaal achterom, heffen het glas en gaan vervolgens over tot de orde van de dag om samen met hen aan nog meer duurzame energie in Voorst te werken.