Zon op het gemeentehuis

De laatste maanden van 2014 is EnergieRijk Voorst (ERV) zeer actief geweest om burgers te informeren en deelnemers te werven voor het project Zon op Gemeentehuis. 67 Personen hebben zich inmiddels aangemeld en zij hebben een optie op in totaal 386 panelen genomen.

Deze positieve uitkomst was voor ERV aanleiding om in december de knoop door te hakken en het project daadwerkelijk te gaan realiseren. Met een investering van € 260 per panel verdient u in 10 jaar tijd € 410 terug.

Wat is de huidige stand van zaken?

In december hebben wij subsidie aangevraagd bij de Provincie Gelderland. Eind maart 2015 hebben wij bericht gekregen dat de subsidie is toegekend. Wij zijn samen met netwerkbeheerder Liander en de gemeente Voorst bezig de zaken technisch voor te bereiden (aansluiting op het netwerk, onderhoud dak van gemeentehuis). Binnenkort worden contracten gesloten met een installateur voor de installatie van de panelen en met een energiebedrijf aan wie we de zonnestroom kunnen leveren.
Naar verwachting wordt in mei het dak van het gemeentehuis aangepast en zullen de zonnepanelen aan het begin van de zomer worden gelegd. Daarna kunnen we genieten van groene energie van ons eigen gemeentehuis.