Gelders Energieakkoord

Op 17 maart heeft ERV samen met een groot aantal partijen, waaronder gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten, de provincie Gelderland, netwerkbedrijf Alliander, Woonbond en huurdersverenigingen, bedrijfsleven en koepelorganisaties als LTO, Bouwend Nederland, Uneto-VNI, 30 andere energieco?peraties en onderzoek- en onderwijsinstellingen, het Gelders Energieakkoord ondertekend.
Het Gelders Energieakkoord sluit aan bij het Nationale Energieakkoord. In het Gelders akkoord spreken de partijen de ambitie uit met elkaar samen te werken, acties te verbreden, te verdiepen en te versterken. Het Gelders Energieakkoord sluit aan bij de honderden energie-initiatieven waar burgers en bedrijven in het veld al mee bezig zijn. De projecten van EnergieRijk Voorst horen hier ook bij. Het doel van het Gelders Energieakkoord is dat de bestaande initiatieven door meer samenwerking, het delen van kennis en (financi?le) ondersteuning worden versterkt en uitgebreid. Zo gaan we stap voor stap op weg naar een energieneutraal Gelderland