Algemene Vergadering ERV

Op donderdag 23 april vindt de Algemene Vergadering plaats. Locatie: raadszaal, gemeentehuis in Twello. Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang: 19.30 uur.
Voorlopige agenda:
1. Opening
2. Ingekomen berichten, bericht van verhindering
3. Verslag Algemene Vergadering 26 maart 2014
4. Jaarverslag 2014
5. Financieel overzicht boekjaar 2014
6. Begroting 2015
7. Windvisie en regionale samenwerking wind
8. Overige projecten en doorkijk naar 2015
9. Rondvraag
10. Sluiting

De vergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden. Wilt u meebeslissen en lid worden? Graag! Geef u op via de website www.energierijkvoorst.nl