Een eigen energiecentrale voor Teuge

Informatieavond op donderdag 18 september
Een eigen energiecentrale voor Teuge

Zou het niet mooi zijn als een dorp zijn eigen stroom zou kunnen opwekken. Dat vroeg EnergieRijk Voorst (ERV) zich af. ERV benaderde daarom Algemeen Belang Teuge voor de aanleg van een zonneveld, dat zo groot is dat het genoeg groene stroom oplevert voor alle inwoners en bedrijven van Teuge. En er lijkt ook een goede plek te zijn voor een zonneveld: de luchthaven van Teuge.

EnergieRijk Voorst wil lokaal groene stroom opwekken. Die groene stroom is niet duurder dan de stroom van de grote energiebedrijven en ERV wil zorgen dat de winst die wordt gemaakt ten goede komt aan maatschappelijke voorzieningen in het dorp. Dat betekent dat er niet alleen winst is voor het milieu maar ook winst voor het dorp.

Eerste verkenningen
De eerste gesprekken met Algemeen Belang Teuge, de luchthaven en de gemeente hebben inmiddels plaatsgevonden. Daar is het idee enthousiast ontvangen. Met het bedrijf Bronsolar uit Zutphen is globaal verkend of het plan technisch en financieel haalbaar is. Er moet nog een aantal zaken verder worden uitgezocht, maar het idee lijkt kansrijk en haalbaar.
Bronsolar uit Zutphen heeft al veel ervaring met het realiseren van grootschalige zonnevelden. Zij adviseert niet alleen over de haalbaarheid, maar speelt ook een rol bij de financiering, de realisatie en de exploitatie van zonnevelden.

Belangrijk dat inwoners meedoen
Het idee heeft alleen kans van slag als de inwoners van Teuge dit initiatief steunen. Op donderdag 18 september 2014 (19.30 uur dorpshuis Teuge) is er voor hen een informatieavond georganiseerd. Op deze informatieavond wordt het idee nader toegelicht en is er ruim gelegenheid om vragen te stellen.

Lucas Harbers en Jan van den Noort van Algemeen Belang Teuge zijn al enige tijd op de hoogte van het voornemen van EnergieRijk Voorst en zij zijn enthousiast over de plannen: ?Dit past heel goed bij ons dorp. Wij zijn gewend onze eigen zaken te regelen en een eigen groene energiecentrale waar we onze eigen stroom opwekken zou een aanwinst zijn voor Teuge?.

Verdere uitwerking
De komende maanden zal het plan concreet worden uitgewerkt. Zo moet in overleg met de eigenaar van de luchthaven voldoende ruimte (ca. 4 ha) worden gevonden en is er een vergunning nodig van de gemeente. Ook wordt een subsidie voor het opwekken van duurzame energie aangevraagd en wordt het zonneveld technisch uitgewerkt. In de plannen wordt ook gekeken naar mogelijkheden voor energiebesparing voor de woningen.

Het project in Teuge is een eerste stap in de ontwikkeling van meer zonnevelden. Als dit project een succes wordt, wordt ook elders in Voorst naar de mogelijkheden voor zonnevelden gezocht.