Slim netwerk voor energie

We genieten van een zomers voorjaar met warm en windstil weer. Het mooie weer heeft ook een keerzijde: smog! Smog is een sterke ?luchtverontreiniging die vooral wordt veroorzaakt door rook en uitlaatgassen. Deze smog geeft eens te meer de noodzaak aan voor duurzame, niet-vervuilende energie. Maar is daar wel genoeg van op de goede momenten?

16 aprilDe zon schijnt maar een deel van de dag en het waait niet altijd. Daardoor zijn er veel pieken en dalen in de productie van duurzame zon- en windstroom. En nu zijn er nog enkele grote elektriciteitscentrales, terwijl met groene energie er als het ware veel kleine duurzame ?energiefabriekjes? zijn. Het energieverkeer wordt hierdoor ingewikkelder.
Tegelijkertijd neemt de vraag naar stroom toe. We krijgen meer elektrische apparaten en steeds meer huizen worden met stroom verwarmd. En wat dacht u van de elektrische auto. Wat gebeurt er als al deze elektrische auto?s om 18.00 uur worden opgeladen. Blijft er dan nog wel stroom voor de magnetron en de afwasmachine over?

Slim sturen met een slim netwerk
De oplossing hiervoor is een slim energienetwerk. Zo wordt er in de toekomst voor gezorgd dat u altijd voldoende stroom en gas hebt. Met een slim netwerk krijgen mensen inzicht in hun energieverbruik en kunnen ze hierop sturen.
De netwerkbeheerders, in onze gemeente is dat?Liander, werken hier al hard aan. Zo worden in Nederland en ook in het buitenland proeven gedaan waarin met een slim energienet de accu?s van elektrische auto?s gebruikt worden om overtollige duurzame energie tijdelijk op te slaan. De opgeslagen stroom wordt gebruikt als er veel vraag is naar stroom.? Daarnaast worden ook proeven gedaan met een flexibele prijs voor stroom. Een lagere prijs als het hard waait en als de zon schijnt. Er is dan veel duurzame stroom. En een hogere prijs als er weinig duurzame stroom voor handen is. Uit onderzoek blijkt dat huishoudens zo tot wel 10% op hun energiegebruik besparen.

Is een slimme meter eng?
Belangrijk onderdeel van het slimme energienet is de slimme meter. Dit is een digitale gas- en elektriciteitsmeter die thuis en op afstand kan worden uitgelezen.? De meterstanden worden doorgegeven aan de netbeheerder en kunnen worden gebruikt door apparaten in uw huis.

Dit klinkt enger dan het is. Met de slimme meter kan de stroom in uw huis niet op afstand uit- en aangeschakeld worden. En de netbeheerder mag maar een paar keer per jaar uw meter uitlezen. De gegevens mag zij alleen doorgeven aan uw elektriciteitsleverancier voor de energierekening. Alleen als u dat zelf wilt en met uw toestemming, worden uw energiegegevens gedeeld met andere bedrijven. Daarmee is uw privacy en veiligheid geborgd.