Wind zoekt molens

Windenergie levert in Nederland inmiddels een belangrijke bijdrage aan duurzame energie, evenals zonne-energie, biomassa en waterkracht. Duurzame energie zorgt voor minder CO2-uitstoot en we worden minder afhankelijk van olieproducerende landen. Windenergie is nog altijd duurder dan energie opgewekt door gas en steenkool. Maar de kosten blijven dalen.

Op dit moment is het percentage duurzaam opgewekte energie 4% van het totaal dat we gebruiken. Vorig jaar hebben het Rijk, de provincies, werkgevers, vakbonden en belangrijke maatschappelijke organisaties het zogenaamde Energieakkoord gesloten. Daarin is afgesproken dat dat in 2020 14% moet zijn.

Uitbreiding aantal windmolens
Er moet nog heel veel worden gedaan om in zeven jaar tijd van 4% op 14% te komen. Daarvoor moeten ook windmolens worden gebouwd. Doel is om daarmee tenminste 6.000 megawatt op te wekken. Dat komt neer op zo?n 2.000 windmolens, die jaarlijks 3,6 miljoen huishoudens van elektriciteit voorzien. In alle provincies wordt? gezocht naar ?nieuwe locaties voor ?windmolens. Op dit moment (2014) staan in Gelderland 18 windmolens en zijn er 16 in voorbereiding.? De provincie Gelderland wil ?230 megawatt aan windenergie opwekken. Dit komt neer op zo?n 75 tot 100 windmolens.

windmolensLocaties voor windmolens
De selectie van locaties voor windmolens gaat in eerste instantie via een windatlas, die de windsnelheid en windrichting in een? gebied weergeeft, en in een latere fase via windmetingen. Vanzelfsprekend zijn locaties op zee gunstiger dan op land, simpelweg omdat het er harder waait.

Nadelen
Naast de genoemde voordelen van windmolens worden er ook nadelen ervaren. De molens zijn groot en de critici zien ze als een aantasting van het landschap. Inderdaad zijn ze erg beeldbepalend maar of dat storend is en of dat een aanleiding is om ze niet te plaatsen, is natuurlijk voor iedereen verschillend. Ook het geluid wordt als nadeel ervaren.

Keuze
Omschakelen naar duurzame energie omdat kolen en gas uitgeput zullen raken is noodzakelijk. Wel kun je je natuurlijk afvragen of duurzame energie niet op een andere manier kan worden opgewekt. In een aantal opzichten hebben bijvoorbeeld zonnepanelen minder nadelen. Maar de genoemde 14% duurzame energie in 2020 is niet haalbaar zonder windenergie.

Energierijk Voorst onderzoekt de mogelijkheden voor windenergie? in de gemeente Voorst en probeert daarvoor draagvlak te krijgen. Na de zomervakantie van 2014 zullen de resultaten van een lopend onderzoek bekend worden gemaakt.