Slimwoners van Voorst!

Een kwart van de Nederlanders heeft geen idee hoeveel men kan verdienen met energiebesparing. Slechts 1% schat de besparing op meer dan 300 euro per jaar. In werkelijkheid kan zo?n 75% van de huishoudens meer dan ?300 besparen. 30% kan zelfs meer dan 1.000 euro besparen.

Dit blijkt uit onderzoek van Natuur & Milieu.
Het onderzoek is onderdeel van een landelijke energiebesparingscampagne ? Slimwoner? die onlangs is gestart. Deze campagne loopt 2 jaar en komt voort uit het nationaal energieakkoord.

Nederlanders en energiebesparing
90% van de Nederlanders doet al iets aan energiebesparing, toont het onderzoek aan. Afgelopen jaren heeft bijna driekwart van de mensen gloeilampen vervangen door spaar- en LED-lampen; 62% heeft dubbel glas; de helft van de mensen heeft energiezuinige apparaten gekocht. Een groot deel van Nederland is dus al op kleine schaal energiebewust. Met rendabele investeringen kunnen zij echter nog honderden euro’s per jaar meer besparen en hun huis comfortabeler maken. Daarbij is er zeker in woningisolatie nog veel te winnen. Nederlanders hebben vaak kleinere stappen gezet en komen nog niet toe aan de grote winstpakkers: isolatie van spouwmuren, vloer en dak.

Nog enkele andere feiten uit het onderzoek:

-??????? 85% van de Nederlanders vindt energiebesparing belangrijk.

-??????? De helft wil dit jaar minstens 1 stap zetten voor (verdere) energiebesparing.

-??????? In de komende twee jaar wil Nederland vooral energiezuinige apparaten kopen (19%), lampen vervangen (17%) en met een slimme meter het energieverbruik bijhouden (14%).

-??????? Driekwart denkt terecht dat een nieuwe koelkast kopen zuiniger is dan de oude koelkast opgebruiken.

-??????? 72% let bij aankoop van een huishoudelijk apparaat altijd op de energiezuinigheid.

Op de website van Natuur & milieuslimwonerwww.slimwoner.nl/eboek kunt u het bij de campagne horende e-boek ?Slimwoner in 22 stappen? met informatie en tips voor energiebesparing gratis downloaden.

Het nationaal energieakkoord
Het nationaal energieakkoord is eind 2013 getekend door ruim veertig organisaties, waaronder de overheid, werkgevers, vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties, andere maatschappelijke organisaties en financi?le instellingen. In het akkoord zijn afspraken gemaakt om de komende 10 jaar flinke stappen te maken in energiebesparing en opwekken van groene stroom en gas. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt voor nieuwe banen en de ontwikkeling van nieuwe, betaalbare en schone energietechnieken. Het energieakkoord is een belangrijke stap op weg naar een schone toekomst.

EnergieRijk Voorst (ERV) is al jaren bezig met duurzame energie, lokale economie en lokale verbondenheid in Voorst. Veel van de maatregelen uit het energieakkoord moeten nog verder worden uitgewerkt. ERV volgt de ontwikkelingen op de voet en zal de nieuwe kansen en mogelijkheden benutten voor een EnergieRijk Voorst.