Stroom uit een bananenschil

Misschien wist u het nog niet, maar in onze gemeente staat een grote energiecentrale. Bij de VAR in Wilp-Achterhoek maken miljarden bacteri?n biogas van ons eigen groenten-, fruit- en tuinafval (gft). Dit biogas wordt gebruikt om groene stroom te maken. Goed scheiden van uw groene en overige afval is daarmee niet alleen goed voor het milieu en uw portemonnee, het draagt ook bij aan de productie van duurzame energie in Voorst.

VAR
Sommige mensen denken nog steeds dat ons gft-afval terecht komt op ??n grote hoop, bij ons afval uit de grijze container. Niets is minder waar. Het is en blijft gescheiden en er worden nuttige dingen mee gedaan.gft

Bij de VAR in Wilp-Achterhoek wordt jaarlijks een enorme hoeveelheid (ruim 200 miljoen kilo) aan gft-afval? verwerkt. Het gaat daarbij om groen afval uit onze eigen regio, maar ook uit Overijssel en Utrecht.
Zestig miljoen kilo van dat groene afval verwerkt de VAR in een vergistingsinstallatie tot biogas. Dit gas wordt gebruikt om groene stroom op te wekken. Het overige gft ?wordt verwerkt tot waardevolle compost.

Energie uit afval spaart ons klimaat
De VAR gebruikt voor haar activiteiten zelf zo?n 40% van de groene stroom. Wat niet wordt gebruikt komt op het elektriciteitsnet. Daarmee is er een goede kans dat uw licht voor een deel brandt op de bladeren uit uw eigen tuin.
In totaal wordt bij de VAR ieder jaar net zoveel groene stroom geproduceerd als wordt gebruikt door ongeveer 5100 huishoudens. Dit is energie die gemaakt wordt uit afval en waarvoor geen olie, aardgas of kolen nodig zijn. Voor het opwekken deze energie ontstaan geen extra broeikasgassen die schadelijk zijn voor ons klimaat.

Afval scheiden spaart milieu en geld
Het vergisten of composteren van gft-afval (groene container) is ook nog eens een stuk goedkoper dan het verbranden van het restafval uit de grijze container. Het scheiden van afval levert daarmee direct geld op en zorgt ervoor dat de afvalstoffenheffing die we jaarlijks betalen beperkt blijft. Het is bovendien veel beter voor het milieu.
Bij verbranden van afval komt immers veel broeikasgas vrij. Door van gft-afval energie en schone compost te maken, wordt minder CO2 uitgestoten. U levert dus een belangrijke bijdrage aan een schoner milieu door het scheiden van afval.

EnergieRijk Voorst energieleverancier
EnergieRijk Voorst wil in de loop van dit jaar groene stroom en gas aan haar leden gaan leveren. Daarvan moet zoveel mogelijk lokaal en duurzaam worden opgewekt. Momenteel wordt onderzocht of dit haalbaar is.