Groene stroom is vaak grijs

In 2012 werd in Nederland 30% van alle elektriciteit als groene stroom verkocht. Maar nog geen 10% van alle in Nederland geproduceerde stroom is groen. Iets klopt hier dus niet. Waar komt al die groene stroom dan vandaan? Het is best een ingewikkeld verhaal, maar we willen het u wel vertellen.


Certificaat groene stroom

Als stroom duurzaam wordt opgewekt krijgt de producent van die stroom van de overheid een certificaat. Dit certificaat wordt Garantie van Oorsprong genoemd. Daarmee kan de producent bewijzen dat hij groene stroom levert. Dit geldt in bijna alle landen in Europa. De Garanties van Oorsprong mogen, los van de stroom, verkocht worden. Zo kunnen handelaren certificaten door heel Europa vrij aan elkaar verkopen.

Nederlandse groene stroom met?buitenlandse certificaten

UntitledDe certificaten zitten dus niet vast aan de stroom. Als de groene stroom eenmaal op het elektriciteitsnet zit, is deze niet meer traceerbaar. De certificaten wel. Deze certificaten komen vaak op een totaal andere plek uit dan waar de elektriciteit wordt gebruikt.

Een goed voorbeeld is Noorwegen. Veel Noorse stroom wordt duurzaam geproduceerd met waterkracht in de fjorden. Omdat de Noren van oudsher gewend zijn dat hun stroom duurzaam is, vinden zij het niet belangrijk

dat de stroom die zij thuis gebruiken ook echt een groen certificaat heeft. Daarmee kunnen de Noorse producenten deze certificaten verkopen, bijvoorbeeld aan Nederland. Zo kunnen onze Nederlandse stroomleveranciers hun grijze stroom met een Noors certificaat als groene stroom verkopen.

Voor 1 euro per jaar wordt grijze stroom groen

De Noorse certificaten zijn spotgoedkoop omdat er in Noorwegen geen vraag naar is. Stroomleveranciers kunnen voor gemiddeld ? 1,- per jaar per huishouden groene-stroomcertificaten kopen. Daarmee mogen ze in Nederland met vervuilende steenkolen opgewekte stroom als groene stroom verkopen.

Ruim de helft van de Nederlandse huishoudens (bijna 4 miljoen) heeft een contract voor groene stroom, maar krijgt dus vooral kolenstroom. Omdat grijze stroom met groene buitenlandse certificaten voor de leverancier veel goedkoper is dan duurzame stroom uit Nederland, investeren de meeste energieleveranciers hier nauwelijks in duurzame energie.

Heeft het nog wel zin om groene stroom te kopen?

De consumenten die een contract voor groene stroom hebben weten niets van deze ondoorzichtige handel in certificaten. Zij denken duurzaam te handelen door groene stroom af te nemen. Zij verwachten dat het om groene Nederlandse stroom gaat.

Gelukkig zijn er enkele Nederlandse stroomleveranciers die wel vooral in Nederland opgewekte groene stroom leveren. Op de website www.hier.nu/echtegroenestroom/ vindt u per leverancier waar de groene stroom vandaan komt. Door bewust een eerlijke stroomleverancier te kiezen bent u ervan verzekerd dat u betaalt voor Nederlandse groene stroom en dat u betaalt u aan bedrijven die investeren in duurzame energie in Nederland.

Groene stroom uit de buurt

Steeds meer lokale energie co?peraties leveren aan hun leden echte groene stroom uit de buurt. Ook EnergieRijk Voorst heeft de ambitie om in 2014 in Voorst lokale groene stroom aan haar leden te leveren. We houden u op de hoogte.