Energieakkoord

Op 12 juli 2013 hebben maatschappelijke partijen, milieuorganisaties, sociale partners en het kabinet op hoofdlijnen overeenstemming bereikt om te komen tot een Energieakkoord voor duurzame groei. Deze hoofdlijnen worden de komende weken verder uitgewerkt, doorgerekend en voorgelegd aan de diverse betrokken partijen. Een uiteindelijk akkoord moet afspraken bevatten over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Meer informatie op http://www.energieakkoordser.nl.