Eerste Hulp Bij Zonnepanelen: de zonatlas

Wilt u weten of uw dak geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen? Kijk dan op de site www.zonatlas.nl/voorst. Deze site laat in ??n oogopslag zien welke daken in de gemeente geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen. U kunt als huiseigenaar snel uitrekenen wat de investering oplevert door middel van een eenvoudige rekenmodule.zonatlas
De Zonatlas houdt rekening met de hoogte van gebouwen, bomen, oppervlakte van het dak, hellingshoeken en de hoeveelheid zon. Via de site kunt u heel eenvoudig verschillende berekeningen uitvoeren over bijvoorbeeld de terugverdientijd van de investering. De rekenhulp geeft automatisch aan voor welk deel van het dak zonnepanelen het meest geschikt zijn.
De gemeente Voorst wil met dit initiatief inwoners en bedrijven faciliteren en stimuleren in het gebruik van duurzame energie. Naast een bijdrage aan een leefbare toekomst, levert dit ook een betaalbare energierekening op. Met de verwachte stijging van olie- en gasprijzen, is zonne-energie een duurzaam maar vooral betaalbaar alternatief.
Bent u ge?nteresseerd in het plaatsen van zonnepanelen? EnergieRijk Voorst stimuleert energiebesparing en duurzame energie in Voorst door het geven van onafhankelijk advies, selectie van kwalitatief goede leveranciers en het bedingen van een aardige kwantumkorting via de geselecteerde zonnepanelenleverancier.
Heeft u vragen of opmerkingen over de Zonatlas zelf? Neemt u contact op met de gemeente Voorst, de heer D. Kunst via d.kunst@voorst.nl of (0571) 279 350 (vrijdag).