Windenergie

EnergieRijk Voorst wil de mogelijkheden onderzoeken voor de toepassing van windenergie in de gemeente Voorst of binnen de Stedendriehoek. Zij wil draagvlak?cre?ren?en mogelijke locaties verkennen.?De verkenning moet leiden tot een advies aan het bestuur of ERV wel of niet kan/moet inzetten op windenergie in Voorst.

Windenergie is een rendabele duurzame energiebron en op dit moment de enige haalbare mogelijkheid om grootschalig duurzame energie op te wekken. Tegelijkertijd ligt maatschappelijke weerstand tegen windmolens op de loer. Betrekken van de burgers, cre?ren van draagvlak en slimme locatiekeuzen kunnen windenergie mogelijk maken en de maatschappelijke weerstand grotendeels omzetten naar maatschappelijk steun.
In Stedendriehoekverband (onze collega burgerinitiatieven) is men tevens met deze verkenning bezig. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de methode Met Frisse Wind.

Rapport Frisse Wind (PDF)

Het onderstaande filmpje is gemaakt door ” de Groene Grieten”. ?De Groene Grieten is een initiatief in samenwerking met Greenpeace.

Video Samen windmolen aanschaffen

Bericht getagd met ,