PV maatschappelijk vastgoed (gemeente en Goed Wonen)

In nauwe samenwerking met gemeente en Goed Wonen zal ERV PV-voorstellen ontwikkelen met een positieve business case voor huurwoningen, -complexen en gemeentelijke gebouwen.
In de huurproposities wordt aandacht besteed aan zowel de collectieve als de individuele toepassing van PV. Daarnaast is er aandacht voor het eigenaarschap (huurder of Goed Wonen) en hoe om te gaan met verhuizing. Tevens is de wijze van financiering en verrekening een belangrijk aandachtspunt.
In de gemeentepropositie wordt aandacht besteed aan de financi?le haalbaarheid per locatie en de mogelijkheden voor deelnemingen van burgers in de projecten. Voor werkwijze en proces voor plaatsing kan worden aangesloten bij PV zakelijk.